Ljudi u Travniku nisu mogli da vjeruju!!!

Je li u pitanju neobični hobi ili luda hrabrost. prosudite sami!!!