Ljubav na pruzi

Lala i Sosa šetaju prugom.
Naumpadne Lali i predloži on Sosi da vode ljubav na pruzi, da i tu seks probaju.
Sosa se složi s prijedlogom i kad su bili na vrhuncu užitka naiđe zahuktali voz i jedva uspije da se zaustavi a da ih ne pregazi.
Željeznica povede spor protiv njih zbog ometanja saobraćaja.
Na suđenju sudija pita Lalu:

-Lalo zašto se niste sklonili kada je naišao voz?.
Lala u svoju odbranu kaže:
-Gospodine sudija zahuktao se ja, zahuktala se Sosa, zahuktao se voz.
Stao je onaj ko je mogao…