Lalini problemi sa…

Pošao Lala da pomuze kravu.
Uzme stolić, stavi kantu ispod krave, sedne i počne musti.
Nije to trajalo ni minut, kad krava udari levom nogom, sruši kantu i proli mleko.
Nađe Lala neki konopac i zaveže kravi nogu tako da je ne može maknuti.
Sedne on i nastavi da muze. Začas se krava uzvrpoljila i drugom nogom prevrnula kantu.
Lala poludi, nađe konopac i sveže joj i drugu nogu. Sedne on opet i nastavi musti.
Ali, krava nije imala mira i počela ga udarati repom.
Odluči Lala zavezati kravi rep, ali nikako da nađe neki konopac.
Seti se da ima remen. Popne se na stolić iza krave, uzme remen i počne vezati rep za gredu na plafonu.
Kako se ispružio da dohvati gredu tako mu spadnu pantalone i baš u tom trenutku ulazi komšija i pita ga:
– Je li Lalo, šta to radiš?!
– Je*em, je*em, da ti kažem nešto drugo ne bi mi verovao!