Lalina posljednja želja….

Leži Lala, teško bolesta a pored njega njegova kćerka koja mu kaže:
-Tatko dragi, mogu li išta uraditi za tebe, samo kaži!!!
A Lala se malo pomjeri pa kaže kćerki:

-‘ćeri draga, osjećam da mama pravi meni omiljene salčiće, pa hajde
donesi svom tatki jedan, da me želja mine.
Ode kćerka da donese jedan salčić i udovolji svom tatki ali za minut
se vraća i kaže:
-Tatko, kaže mama da ne može, oni ih pravi i čuva za sa’ranu!!