Kuku mene kuka Crnogorac….

Oženio se Crnogorac

Prve bračne noći legne sa mladom i kaže joj:

-Deder, ufati ga lijevom rukom!

Uhvati mlada onu stvar, ali slaba vajda…

ne diže se.

-Deder, ufati ga desnom rukom! Mlada promijeni

ruku ali nema vajde opet ništa.

-Deder, uhvati ga sa obje ruke! Mlada ga posluša.

Ništa se ne dešava. Crnogorac poče da kuka:

-Kuku mene, do Boga miloga, kuku mene, jadan

sam ti ja, đe oženi ženu ubogu o obje ruke….

 

komični statusi.rs