Koga Muj’ca više voli??

Mujo se zaigro s malim Muj’com, pa ga upita:
-Jel Muj’ce, koga više voliš mamu ili mene??
Muj’ca ko iz topa: -Babo, oboje…
Mujo nezadovoljan odgovorom kaže Muj’ci:

-Dobro, može li ovako, ja odem u London , a mama u
Australiju, gdje bi ti otišao???
Muj’ca: -Pa u Australiju!!!
Štooo???
-Pa babo da vidim kengure!!!
A da ja odem u Australuju, a mama u London, gdje bi
ti otišao???
-Pa, otiš’o bi u London!!!
Mujo već malo ljut upita: – Pa zašto??
-Pa babo bio sam već u Australiji…