Ko će preživjeti??! Malo, malo je onih koji ovo mogu riješiti!!! Who will survive ??! A little, there are few who can solve this !!!

Svaka osoba zna svoju poziciju, kao i poziciju svih ostalih osoba, ali ne znaju koja je kombinacija boja šešira
 Manijak je kidnapovao četiri osobe. Probudili su se zakopani u pesku do glave, kao što je prikazano na slici. Svaka od osoba ima šešir, crni ili beli. Osobe A i C imaju crni šešir, a osobe B i D imaju beli. Zakopani su u pravcu kao što je ilustrovano. Svaka osoba zna svoju poziciju, kao i poziciju svih ostalih osoba, ali ne znaju koja je kombinacija boja šešira. Između osobe A i B je zid. Da pojasnimo:
Every person knows his position, as well as the position of all other people, but they do not know which combination of hats colors  The maniac kidnapped four people. They woke up buried in the sand to the head, as shown in the picture. Each person has a hat, black or white. People A and C have a black hat, and B and D have white. Buried in the direction as illustrated. Every person knows his position, as well as the position of all other people, but they do not know which combination of hats colors. Between A and B is a wall. To explain:

– Osoba D vidi osobu B i C ispred sebe, a A je iza zida. 
– Osoba C vidi osobu B ispred sebe i zna da je osoba A iza zida, a da je D iza njega.
– Osoba B vidi samo zid, a zna da je A iza tog zida i da su C i D iza njega.
– osoba A samo vidi zid i zna da su B, C i D sa druge strane

– Person D sees person B and C in front of him, and A is behind the wall.
– Person C sees person B in front of himself and knows that person A is behind the wall, and that D is behind him.
– Person B sees only the wall, and knows that A is behind this wall and that C and D are behind him.
– person A only sees the wall and knows that B, C and D are on the other side

The maniac gives them the following conditions: “In total there are 2 white and 2 black hats. If one of you accurately says the color of your hat, you are all free. If someone misses the color of your hat, you are all killed. “4 people can not talk or communicate in any way or kill them immediately. The only exception is if they say they tell the color of their hat. People can not turn their head and can not look up to see their hat, they can only see the color of the hat person in front. What do you think? Which of these four people can be sure which hat color is on her head? Who is that and how can he know?

Manijak im zadaje sledeće uslove: “Ukupno ima 2 bela i 2 crna šešira. Ako neko od vas tačno kaže boju svog šešira, svi ste slobodni. Ako neko pogreši boju svog šešira, svi ste nastradali.” 4 osobe ne smeju da pričaju ili na bilo koji način komuniciraju međusobno ili će ih odmah ubiti. Jedini izuzetak je ako progovore da kažu koja je boja njihovog šešira. Osobe ne mogu da okrenu glavu i ne mogu da pogledaju gore da vide svoj šešir, mogu samo da vide boju šešira osobi ispred.  Šta mislite? Koja od ove četiri osobe može da bude sigurna koja boja šešira je na njenoj glavi? Ko je to i kako može da zna?

Hvali se Englez kako je ženi za rođendan kupio Porshe i da ide od 0 do 100 za 7 sekundi. Francuz kaže: -A ja sam svojoj kupio Ferrari i za 5 sekundi ide od 0 do 100. Bosanac sluša pa kaže: -Ja sam svojoj Fati kupio poklon, i za 1 sekundu ide od 0 do 100. Englez i Francuz će uglas: -Ma, nemoguće, pričas gluposti, to ne postoji … a šta si joj to kupio?! -Vagu! – odgovori Bosanac.

Dobra pijanka društvo se sastalo i pilo se do kasno u noć. Ujutru se Haso budi sa teškom glavoboljom i prvo što mu naumpade je kako će ga još Mersiha tušiti i ispitivati. Odlazi u kuhinju da se napije vode, kad na stolu vidi stoji poruka. -Ljubavi, napravljen ti je sendvič i eto dvije pive da se malo razbistri… Ništa mu nije jasno kad će mu sin:
-Strai, pijan si bio ko zemlja, buzncao si, jedva smo te smjestili u krevet i kad je mama počela da te skida, ti si se otimao i buncao… -Nemojte gospođo, ja sam oženjen čovjek!!!