Kažu da je djeci za rješavanje ovog testa potrebno deset sekundi. Šta vi mislite?

Koje je rješenje posljednjeg problema?