Kad ti kolega sudi

Dvojica sudija su u pijanstvu napravili rusvaj po gradu zbog čega su uhapšeni i odvedeni u pritvor.
O ovome je obavješten njihov pretpostavljeni.
Šef je odlučio, za kaznu, da njih dvojica sude jedan drugome.
Prvi sudija se pojavio pred kolegom i priznao da je kriv za pijanstvo i nered. Njegov prijatelj ga osudi na kaznu od deset šilinga.

Zatim dođe red na njega da mu bude suđeno. – Kažnjavam te sa 6 mjeseci zatvora – reče njegov kolega.
-Zašto? – ljuti se osuđeni.- Pa ja sam tebe kaznio samo sa deset šilinga.
-Da – reče drugi sudija – Ali te stvari se suviše ponavljaju u posljednje vrijeme.
Ovo je drugi slučaj za koji čujem od jutros.