Kad se nadmeću šta je ko…

a ja im jednosatvno kažem