Kad se ispit ne može položiti…

Lijepa studentica u miniću polaže ispit. Nikako da ploži ispit.
Svesna je svoje ljepote pa će profesoru:
-Profesore, ja sam spremna sve učiniti kako bih položila.
– Baš sve? ! Upita je profesor.
– Baš sve!
– Jesi li potpuno sigurna? Ponovo će profesor
– Jesam, profesore, moram položiti ispit! Samo recite šta želite da uradim.
Profesor: -Dobro, onda, reci mi šta radiš u petak uveče?
– Ništa posebno, profesore!
-Profesor: -E, onda bi mogla malo da učiš!