Kad psihijatar objašnjava

Psihijatar u dvorani drži javno predavanje o svojoj teoriji -Organski nedostaci- pa kaže:
-Da bi nadoknadili svoje nedostatke, ljudi se često trude da ih kompenzuju upravo suprotnim težnjama.
Tako, na primjer, slabići se trude da postanu vrhunske atlete, oni koji mucaju baš bi želeli da postanu dobri govornici, osobe sa slabim vidom teže da postanu umetnici u slikarstvu i dr…

Najednom, njegovo zdušno predavanje prekinu nečiji glas iz publike:
-Izvinite, doktore, a da li to znači da i oni koji su malo ćaknuti silno žele da postanu psihijatri?-