Kad Perica čita domaći zadatak

Učiteljica dala domaći zadatak djeci tema je bila:
-Samo je jedna mama-
Sutradan djeca su čitala svoje sastave na zadatu temu.
Svi učenici su hvalili svoje mame i svi učenicima zadnja
Rečenica bi bila- samo je dena mama.
Na red je došao i Perica da pročita svoju zadaću.

Čita Perica:- Dolazim ja kući i moja mama sa komšijom u krevetu.
Kaže mi da donesem dvije pive iz frižidera. Ali u frižideru je bila
Samo jedna pa sam joj rekao:-samo je jedna mama-.