Kad mušterija zanovjeta…

Prodaje seljak telad na pijaci i dolazi mušterija.
Seljak mu pokaže svoja tri teleta, mušterija obilazi telad,
zgleda, pipka i kaže:
-Ovo prvo ti je nešto mršavo.
-Ovo drugo ti je, što jest, jest previše šareno.

-A ovo treće ti je predebelo.
Dosadilo seljaku zanovjetanje mušterije pa mu kaže:
-Ma slušaj ti mene, ne zanovjetaj i izvojevaj, eno ti u kamionu moje Šarenke
pa ti sebi fino napravi kakvo želiš!