Kad Muj’ca zabrlja…

Mali Muj’ca uđe u sobu kad vidi mama Fata skače po babi Muji.
-Šta to mama radiš babi? upita mali Muj’ca.
Fata se brzo snađe pa kaže Muj’ci:
-Ma babo ti ima veliki stomak, pa ja skakala da ga izravnam.
-Ih, mama džaba ti to radiš!!! kaže Muj’ca
-A što sine džaba? Nije jasno Fati.
-Pa, mama kad ti odeš na posao dođe teta Mersiha, klekne i opet
babi napuše stomak