Kad imućni upisuje…

Dolazi imućni čovjek u policiju i kaže Šefu stanice:
-Ja želim da svog sina upišem u policijsku akademiju i hoću da
mi pomognete.
Šefu bilo čudno, imućan i može ga upisati gdje god želi, a on hoće
da ga upiše da bude policajac pa ga i upita:
-Zašto baš policija?
A čovjek vidno ljut kaže mu:
-Zato, što je mnogo glup!!!
Opet šef policije da ga malo smiri i pokuša odgovoriti kaže mu:
-Pa dobro da vidim to , koliko je glup?
Imućni kaže sinu:
-Hajde sine idi vidi ima li me dole na ulici!!!
Sin istog momenta otrča niz stepenice.
A šef policije će:
-E, vala stvarno je glup, pa zar nije mogao kroz prozor
pogledati ima li vas dole.