Kad Cigo nije više Cigo :)

Čuli cigani da postoji rijeka koju cigani kad preplivaju ne budu više cigani.
I tako cigo sa ženom, kćerkom i sinom odluče da to provjere..
Kažu oni :
-Hajde da vidimo je li istina?
Ide prvi cigo i prepliva.
Ide mama i prepliva.
Ide sin i prepliva.

Kćerka pliva i na pola rijeke se dere:
-Tata, tata davim se pomozi.
Cigo će na to:
-Marš bre, cigančuro jedna!