Kad cigareta i šibica razgovaraju

ma važno je naći pravog