Jel’ baš sve!!!? uplašeno pita baba….

Upala teroristička grupa migranata u avion koji krenuo

za Rusiju i zarobila putnike – većinom manekenke.
Nekoliko devojaka premeste u drugi deo aviona, a među njima i jedna baba.
– skidajte se do kraja, sve -kaže jedan terorista.
*je l’ baš sve? -upita baba
*ćuti baba, rekao sam sve!
Posle skidanja narede opet:
*svi na pod!
Opet se javlja baba:
je l baš svi?
Umukni baba, rekao sam sve! A sad ćemo vas sve je*at!
Na to će uplašeno jedna manekenka:
*Jel baš sve?
A baba će na to:
ćuti mala, rekao je sve!