Jednostavan matematički zadatak, pogađa koliko godina imate!!!

Vrlo jednostavnim matematičkim operacijama doći će te do zanimljivog
rezultata. Ovaj zadat će pogoditi koliko imate godina. Ako ne vjerujete,
uvjerite se…

1. Izaberite bilo koji broj od 1 do 10.

2. Pomnožite ga sa brojem 2.

3. Onda dodajte 5.

4. Pomnožite sa 50

5. Ako ste ove godine slavili rođendan, rezultatu dodajte 1765, a ako niste
dodajte 1764

6. Od rezultata oduzmite četverocifreni broj svog rođenja.

Koji ste rezultat dobili? Prvi broj otkriva broj koji ste zamislili na početku,
a ostale cifre vaše godine