Ja i moja ljubomora :D

Jednom sam žurio na ispit i tokom vožnje kroz prozor autobusa video u daljini devojku,

kako se ljubi sa dečkom, na nekoj klupi.

Imala je istu jaknu kao moja devojka, istu kosu i gotovo identičnu konstituciju.

Rešim ja da izađem, da proverim da nije ona i stacioniram se u blizini.

Nakon par minuta devojka je ustala i krenula u mom pravcu, tako da sam mogao da joj vidim lice.

Nije bila moja devojka, a zakasnio sam na ispit.

Sigurno bih ionako pao, ali uveče sam devojci rekao da zbog nje nisam položio ispit, da bih ispao manji kreten.

novivicevi.com