Ja bi da pišem o kravi :)

krava je domaća životinja