Ispit za 100 bodova…

Četiri prijatelja bili na zabavi i malo se više popilo.
Sutradan test i naravno oni nespremni ali dogovore se da
pokušaju zeznuti profesora.
Malo su se ko fol ispljali i odu profesoru s pričom da su se vračali
sa svadbe i da im je guma pukla, pa su morali auto gurati kilometrima
do vulkanizera.
Profesor ih ljubazno sasluša i kaže im da će za tri dana pisati test.
Treći dan su došli da pišu test.

Profesor im je rekao da je za njih pripremio poseban test samo sa
jednim pitanjem za 100 bodova ali da će svaki od njih biti u posebnoj
prostoriji. Naravno složili su se
Ptanje je bilo:
Koja je guma pukla
a) prva lijeva
b) zadnja lijeva
c) prva desna
d) zadnja desna