Ipak su masoni stvorili Jugoslaviju!!

Veliki meštar Francuske: EU i Jugoslavija su primjer stvorene ‘masonske utopije’

U razgovoru za dnevni list Politika, veliki majstor i predsednik Savjeta reda Velikog orijenta Francuske Danijel Keler (56), koji je obavljen u zgradi na Terazijama gdje je 1. prosinca 1918. proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, istakao je da je Europska unija masonski san koji nije realiziran samo od strane njih, ali i da je među ujediniteljima bilo i osnivača bivše Jugoslavije

Regent i kasnije kralj Aleksandar koji je bio potpisnik dokumenta, ali i sam mason, koristio je ovu zgradu i naredne četiri godine, sve do 1922. kada je izvršena rekonstrukcija njegovog dvora oštećenog u bombardiranju.

Kao što se i zvala jedna od slobodnozidarskih loža koje su s početka 20. stoljeća radile u ovoj zgradi – ujedinjenje, bila je to glavna tema i poruka Kelera, koji se smatra jednim od najmoćnijiih masona na svetu. U prepunoj sali Kuće kulture Univerziteta “Singidunum”, Keler je održao predavanje na temu pridruživanja Srbije EU. On kaže da u Srbiji postoji ukupno 11 loža i da se u Beogradu održavaju kongresi administrativne jedinice “Pariz-4″, kojoj pripadaju i lože iz Bugarske, Rusije, Makedonije, Srbije i Republike Srpske. Od svih ovih zemalja, najviše loža imamo u Srbiji, a jedan od razloga boravka ovde, je i otvaranje prvog hrama VOF u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici – rekao je Keler.

U svakom slučaju, Europa u svojoj osnovnoj ideji uvek se veže za vrijednosti koje mi njegujemo i volimo kao slobodni zidari – kaže i podseća da u samoj skupštini masonske ideje obitava san o univerzalnoj republici. Sama ideja masona, prema Kelerovim riječima, zasniva se na tome da rade na ujedinjenju i oni su bili odgovorni u velikom broju slučajeva za realizaciju projekata koji su imali u sebi komponentu ujedinjenja.

Kada je reč o Europskoj uniji i vezi sa masonima, Keler ističe da ona jeste masonska ideja, ali da je nisu realizirali samo masoni. Podsetio bih vas i da su masonske ideje u osnovi kooperacije naroda, gde su tipični primjeri ne samo EU, već i Liga naroda i Organizacija Ujedinjenih naroda.

EU jeste masonski san, a ne mogu isključiti da je među ujediniteljima i osnivačima Jugoslavije bilo mnogo braće.

Oni su se, u svakom slučaju susretali sa masonima koji su im objašnjavali prednosti suradnje među narodima u formi ujedinjenja. To je “masonska utopija”, što je i naziv moju najnoviju knjigu koja upravo izlazi iz tiska.

 

KO SU MASONI??

Pod masonom se podrazumijeva slobodan čovjek, na dobrom glasu. Masonsko bratstvo služi da pruži mogućnost da se kroz rituale i duhovni rad svaki član duhovno izgrađuje i da svojim izgrađivanjem kao pojedinačna cigla doprinese simbolično gradnji hrama humanosti. Ta gradnja zajedničkog hrama humanosti je ono što povezuje sve masone svijeta.

Masoni izvode svoje tajne rituale u hramovima i to uglavnom iza ponoći. Poštuje se strogi moralni kodeks. Po njima, preljuba je najteži prekršaj. Ukoliko je učini mason s ženom drugog masona, kažnjava se isključenjem. Slobodni zidari također ne smiju učiniti ništa što bi bilo protiv interesa njegove države i naroda. Što se tiče službene regularne masonerije, žene ne mogu biti njeni članovi. Supruga masona ne može biti prisutna njegovoj inicijaciji, ali kada on dobije bijele rukavice, dobije još jedan par i za suprugu.

Ovo pitanje nije iznenadjujuće. Iako su masoni (slobodni zidari) pripadnici najvećeg i najstarijeg bratstva na svetu, iako mnogi među njima imaju očeve, dedove ili rođake koji su takođe bili masoni, mnogo je ljudi koji i dalje nisu sasvim sigurni šta znači biti mason.

Odgovor je jednostavan. Mason (ili slobodni zidar) pripadnik je bratstva poznatog kao masonstvo (ili slobodno zidarstvo). Bratstvo predstavlja skupinu muškaraca (baš kao što sestrinstvo predstavlja grupu žena) koji su se udružili zato što:

– postoji nešto što oni žele da učine u svetu;

– postoji nešto što oni žele da učine “u sebi samima”;

– uživaju u društvu onih osoba koje vole i poštuju.

Šta je masonstvo?

Masonstvo (ili slobodno zidarstvo) je najstarije bratstvo na svetu. Niko ne zna koliko je ono tačno staro, jer su njegovi istinski počeci izgubljeni u vremenu. Verovatno da je nastalo od gildi (zanatskih udruženja) kamenorezaca koji su u srednjem veku gradili zamkove i katedrale. Moguće da su na njih uticali vitezovi templari, skupina hrišćanskih ratnika-monaha koja je nastala 1118. godine da bi štitila hodočasnike na njihovom putu kroz Svetu zemlju.

Masonstvo je postala formalna organizacija 1717. godine, kada je formirana prva Velika loža. Velika loža predstavlja administrativno telo koje upravlja masonstvom na određenom geografskom području. Velika loža na području nekadašnje Srbije i Crne Gore zvala se Regularna Velika Loža “Jugoslavija”. Nakon referenduma u Crnoj Gori podeljena je na Veliku Ujedinjenu Ložu Srbije I Veliku Ujedinjenu Ložu Crne Gore.

Lokalna organizacija masona zove se loža. Lože postoje u mnogim gradovima, a u velikim gradovima obično ih ima više.

“Oni kažu da nisu nikakva tajna, već da su samo diskretni” citirao je Tasić princip rada slobodnih zidara i dodao da je po njemu slobodno zidarstvo najstarija NGO organizacija (non goverment organization) odnosno najstarije udruženje građana čiji su članovi praktično kreirali savremeno društvo.

On podseća da je od Francuske revolucije, kada su svi organizatori revolucije bili slobodni zidari čiji se princip temelji na prosvetiteljstvu i racionalizmu, stvoreno novo građansko društvo.