Indijsku seriju” Odbačena” u kući…

ma mi to lako riješimo…