Indijanac osluškuje…

Vozeći kroz Novi Meksiko turist primjećuje indijanca kako leži uhom
naslonjenim na asfalt.
Zaustavi se, gleda u indijanca a ovaj će:

Prije tri minuta ovda je prošao kadilak..bez krova..žut..vozač muško..veliki kofer pored..kaliforniska registracija..
Čovjek ga gleda i zadivljeno ga upita:
-Zar je moguće da si sve to zaključio samo osluškujući??
A, ne. Takav me maločas kreten pregazio – reče indijanac.