Ima tata da janje okrene…

Dolazi Perica iz grada i kaže ti njemu otac:
-Perice sine, da ti tvoj tata kaže nešto!! Kad budeš
imao prvo seksualno iskustvo kaži ti svom tati, a tata ima
da janjca okrene i to će biti naša tajna.
Perica se lijeno okrenu pa će:
-Imao sam ja tata već prvo iskustvo
Otac sretan pa mu kaže da čestita i pita ga:
-A ko je ta sretnica sine??
-Pa znaš tata, ja i Muj’ca smo se igrali mame i tate!!!
Pericin otac šokiran saznanjem, pa će Perici:
-Samo još nemoj da mi kažeš da si ti bio mama?!!
A Perica će:
-Znaš šta stari, izgleda da ćemo mi kod Muj’cinog tate na janjetinu.