Igra pogađanja….

Dolazi Fata kući raščupana,

kosa puna sena. Pita je majka:

-Ju crna Fato, ta šta si tako raščupana?
Ta ništa mati, mi se malo igrali pogađanja.
E, to u moje vreme nije bilo. Pa kako se to igra?
Lako, mati. Vidite, mi devojke turimo glavu u seno a momci otpozadi jebedu… Ja sam četvrtog, šestog i jedanestog pogodila.