Halo, dijete vozilo do Tešnja a ti nesmiješ do Ilidže!!!

ma joj strah me