Grižnja savesti

Srećno sam udata i do pre par dana nikad nisam prevarila muža.
Tada sam oralno zadovoljila šefa da bih zadržala posao.
To mi je jedina preljuba.
Grize me savest, ali ne verujem da ću ikad priznati mužu.