Griješne misli

Putuje pop vozom i rješava ukrštene riječi.
Odjednom on počne da se smije i upita mlađeg momka koji je sjedio u kupeu do njega:
– Momak, ovo mi se čini zanimljivo, znaš li kako mladići nazivaju zgodne ženske?

Ima pet slova, a zadnja tri su ČKA??
Mladić:
– Pa to Vam je lako – MAČKA!
Pop će na to:
– Uh.. Bože mi oprosti, daj mi gumicu, pogriješio sam..