Grijeh je to isto kao da si….

Oženjeni čovjek ode da se ispovjedi, pa kaže popu:

– Oče, zamalo sa zgrješio sa komšijonom ženom…

-Kako to misliš “zamalo”

-Pa skinuli smo se goli, pa smo se trljali, pa sam ja prekinuo…

-Trljati se, isto je grijeh kao staviti ga unutra.

Ne smiješ više viđati tu ženu. A kao kaznu za grijeh koji si uradio,

izgovori  “5 Očenaša” i u crkvenu kasicu stavi 100 eura.

Čovjek napusti ispovjedaonicu, kleknu izgovori “5 Očenaša”,

zatim ode do crkvene kasice, zastane na sekund dva i krene vani.

Pop koji je sve to gledao, dotrča do njega i kaže mu:

-Stani, stani sve sam vidio!! Nisi stavio novac u kasicu!!!

Da, ali sam protljao novac o kasicu, a to je kao što ste rekli

isto kao da sam ih i stavio unutra…