Glavni dobitak na lutriji :D :D :D

Dolazi Ciga u zgradu Lutrije

da kupi loz, unutra veliki red a

on se dere sa vrata:

-Sačuvaj mi broj 56

Ooobavezno da mi sačuvaš broj

56!!-Dobro bre Cigo, sačuvaću ti

nemoj da se dereš, kaže mu službenik.

Kad je došao na red, uzeo je broj 56.

Na izvlačenju dobije Cigo premiju- milion evra!!

Dolazi on u Lutriju da inkasira dobitak i pitaju ga:

-Kako ste znali da će da dobije loz  broj 56?

Ciga:- Pa znaš kako, jednu noć ja sanjam 7 lepe devojke

kako igraju.

Sledeću noć ja sanjao 7 belih konja kako trče… i ja jednostavno

samo pomnožio!!

 

komični statusi.rs