Fato, ‘ćeri kakva si to rasčupana??!

Dolazi Fata kući raščupana,kosa puna sena.

Pita je majka:
-Ju crna Fato, ta šta si tako raščupana?
-Ta ništa mati, mi se malo igrali pogađanja.
-E, to u moje vreme nije bilo. Pa kako se to igra?
-Lako, mati, mi devojke turimo glavu u seno
a momci otpozadi je*edu…
Ja sam četvrtog, šestog i jedanestog pogodila.

 

komični statusi