Fata se vraća s putaovanja :)

Vratila se Fata sa višednevnog putovanja pa ko majka prvo
je poželila svog malog Muj’cu:
Muj’ce, nadam se da je dadilja dobro pazila na
tebe.

Muj’ca. –Super me je pazila. U utorak, srijedu i  petak
je spavala sa mene u sobu.

-Htio si valjda reći -sa mnom u sobi – umiješa
se otac Mujo , a Muj’ca  odgovori:
– A ne, tatice! S tobom je spavala u četvrtak!!!