Fata i samoubistvo

Dosadio Fati život, te rješila da se ubije.
Konta Fata kako to da uradi ali da smrt bude bezbolna.
Ode da se objesi, zategne štrik, steže, al’ boli pa ne valja.
Ide da skoči u Bosnu, zagazi, rijeka hladna, jeza podilazi, opet ne valja.
Naiđe kraj guvna gde se vršela pšenica, rješi da se uguši u slami.

Zagnjuri glavu u slamu, naiđe Mujo, vidi Fatu u lijepom položaju, pa šta će Mujo i odradi posao.
Fati to vrlo godi, pa kaže:
-Joj, Bože, što ti lijepo dušu vadiš.