Fata bila kod ginekologa

Fata već duže vrijeme se žali Muji kako mora malo do ginekologa da se kontroliše.
Mujo joj kaže:
-Bona Fato tvoja pi*a tvoj problem, idi vala.
Vratila se Fata od ginekologa, pa je Mujo malo podrugljivo pita:
-I kako pi*a?
-Dobro.

-Kako sise?
-I one su mašalla dobro.
-A kako šu**k?
-E vala za tebe ga nisam pitala.