E, super dođi ima mjesta…

Dvije jaranice plavuše napravile mali tulum i još kako su se zapričale, popile odluče da
prenoće zajedno.
Onako malo pripite legnu na uzak krevet, gurkajući i namještajući se…

Poslije jedno sat vremena jedna od plavuša kad je pokušala da se okrene padne
sa kreveta…
Ova druga joj pomogne da se podigne i veselo joj kaže:
-Super, dođi lezi, sada ima više mjesta na krevetu…