E, ko je sada u zabludi…

Objašnjava profesor studentima kako je zabluda što ljudi
vjeruju da ima Boga, pa između ostalog kaže:
Profesor: Možemo li videti Boga?
Studenti u glas: -Nee
Profesor: Možemo li dodirnuti Boga?

Studenti ponovo svi: -Nee
Profesor: To znaci da Bog ne postoji!
Jedan od studentata se javlja: -Niste u pravu!! Mozete li vi videti svoj mozak?
Profesor: Ne
Učenik: A možete li ga dodirnuti?
Profesor: Ne!
Učenik: To znači da vi nemate mozak?