Drvo koje izaberete govori o promenama koje vas očekuju u ovoj godini.

Mnogi vole psihološke testove. Jedni ih rade da bi se u nešto uverili, drugi da bi nešto shvatili, a treći da bi se zabavili ili da bi iskoristili rezultat da se prilagode na određeni način.

Pripremili smo za vas psihološki test na osnovu boja, koji može da vam pomogne da otkrijete nešto novo o sebi. U vašim rezultatima će se odraziti i vaše skrivene želje o tome šta očekujete u novoj godini.

Pogledajte sliku pažljivo, osluškujući svoj unutrašnji glas, i izaberite jedno drvo za svoj vrt.

Izabrali ste? Sada možemo pristupiti čitanju rezultata.

Drvo koje ste izabrali govori o tome kako percepirate sebe i kakve promene u životu vam se čine neophodne. Takođe, vaš izbor može da govori o skrivenom delu vaše ličnosti – skrivenom od vas, ali ne i od okoline.

Hrast

Vi ste najverovatnije od onih ljudi kojima je čaša uvek napola puna. Za vas je život velika avantura, puna neočekivanih događaja.

U novoj godini vas očekuju značajni i prijatni događaji, otvoreni ste za nove utiske i spremni za promene. Vi ne treba da se osećate kao da ste sputani i ograničeni okolnostima. Puni ste strasti za nova dostignuća i iza svega što postignete u nastupajućoj godini će vas čekati prijatno iznenađenje.

Ariš

Nezavisnost je verovatno vaše drugo ime. Za vas ne postoje ograničavajući faktori koji mogu da vam zasmetaju da izaberete svoj put.

Vaše umetničke sposobnosti mogu značajno da utiču na povećanje prihoda u novoj godini. Da biste bili uspešni u poslu ne morate da ulažete mnogo napora, dovoljno je da budete verni svojim principima i ubeđenjima i dobićete ono što ste dugo čekali.

Javor

Verovatno ste osetljivi po prirodi. Provodite više vremena od drugih u mislima o sebi i svetu koji vas okružuje.

U sledećoj godini će se u vašem životu pojaviti osoba sa kojom će se sklopiti harmonični i romantični odnosi. Bez obzira na to što ste sami sebi dovoljni i nije vam dosadno, vaš život će postati izražajniji, i u njemu će se pojaviti zdrava potreba za avanturom.

Jova

Vi ste najverovatnije praktičan i uravnotežen čovek. Sa vama je prijatno i ugodno zato što čvrsto stojite na zemlji. Pouzdani ste i na vas može svako da se osloni.

Iako ste po prirodi čvrsti, ponekad patite zato što mnogi u vama vide nežnu i sentimentalnu ličnost. Zbog toga u vašem životu nije uvek sve dobro u odnosima sa suprotnim polom. Ipak, u novoj godini vas očekuju promene nabolje. Upoznaćete osobu koja će ceniti vašu dobru prirodu i neće pokušati to da iskoristi.

Mirta

Vas verovatno možemo nazvati osobom koja je sigurna u sebe. U vašem životu je sve pod kontrolom, nikada se ne oslanjate na sreću, samo na svoju snagu.

Ništa ne ostavljate za kasnije i osećate zadovoljstvo samo kada se posao završi do kraja. Ljudi u vašem okruženju osećaju snagu vašeg duha i zato vam lako idu u susret. Zahvaljujući vašoj upornosti i osećaju odgovornosti u novoj godini vas očekuje uspon u karijeri, što će biti logičan rezultat svih vaših napora.

Šljiva

Vi ste verovatno razumna i miroljubiva osoba. Volite da provodite vreme sa društvom, ali ni samoća vam nije odbojna.

Nekada vam je potrebno da budete sami sa sobom da biste razmislili o smislu života i da biste se odmorili od sveta koji vas okružuje. Iako vam je slobodan prostor neophodan, pred vama je sudbonosni momenat, kada će se u vašem svetu pojaviti osoba kojoj ćete poželeti da otvorite svoju dušu – i nećete pogrešiti.

Lipa

Vi ste najverovatnije analitičar, uvereni ste u sopstvenu snagu i na vas je moguće osloniti se. Vaša osetljivost vam uvek pomaže da prepoznate ono što je stvarno važno.

Oni koji nisu tako pronicljivi i pažljivi kao vi, bukvalno će vam gurnuti u susret čoveka u kom ćete vi prepoznati pravi biser. Upoznaćete osobu sa ništa manje suptilnim osećajem za stil, u čijem životu kultura igra podjednako važnu ulogu kao i u vašem.

Kesten

Vas verovatno čovek može nazvati maštovitom i romantičnom osobom. Odbijate racionalno da posmatrate stvari.

Za vas je važnije od svega ono što govore osećanja. Odbijajući da budete sa ljudima koji nisu romantični i oslanjaju se samo na razum, vi se približavate srećnom momentu u svom životu, kada ćete sresti onoga ko takođe ima dragoceno razvijenu maštu i neće ograničavati vaše emocije i osećanja koje pokazujete.

Žalosna vrba

Moguće je da ste ekstrovertni. Volite da rizikujete i da preuzimate odgovornost u zamenu za interesantan posao.

Umorni ste od rutine i očekujete priliku da odigrate važnu ulogu u događajima koji se odigravaju. Zahvaljujući vašoj inicijativi, očekuju vas promene koje će vam pomoći da se istaknete. Zahvaljujući svojoj aktivnosti, momenat dugo iščekivane slave se približava. IZVOR: Femina

 

Većina ljudi je zainteresovano za psihološko testiranje/procenu nekih svojih osobina ili sposobnosti, često na internetu ili u časopisima možemo naići na različite testove kojima se procenjuju neke karakteristike ljudi. Ipak, ovi testovi nisu pravi ili stručni testovi i skorovi na ovim testovima ne mogu pružiti bilo kakvu valjanu informaciju o osobini koju navodno mere. Šta karakteriše „prave“ psihološke testove saznaćete u ovom tekstu.

Proces izrade psiholoških testova

Izrada psiholoških testova obuhvata više faza. Za početak se definiše predmet merenja, obično se kao predmet merenja kod psiholoških testova uzimaju neke osobine za koje se smatra da su u većoj ili manjoj meri prisutne kod uzorka ispitanika koji se ispituje. Na primer, najpopularniji testovi mere osobine ličnosti i intelektualne sposobnosti (testovi inteligencije), ovi testovi se koriste u školama, prilikom selekcije za određene poslove a često ih ljudi na svoju ruku koriste kao bi „izmerili“ date osobine kod sebe. Predmet merenja se dalje, na osnovu teorijskih i empirijskih saznanja deli na manje celine indikatore a zatim se indikatori dele na još manje celine koje se nazivaju ajtemi ili stavke. Ajtemi ili stavke su zapravo rečenice ili tvrdnje koje se nalaze u testu i zadatak ispitanika je obično (kod testova ličnosti ili merenja stavova) da se na određenoj skali izjasne u kom stepenu se slažu sa određenom tvrdnjom (npr. ispitanik treba da odgovori u kojoj meri se slaže sa tvrdnjom: „Volim da sam okružen velikim brojem ljudi.“).  Stavke ne moraju biti samo rečenice, kod testova inteligencije to su određeni zadaci i od ispitanika se zahteva da zaokruže tačno rešenje.

Kada se sačini prva verzija psihološkog testa ajtemi (tvrdnje/zadaci) se podvrgavaju preliminarnoj proveri na manjem uzorku ispitanika. Ovo je tzv. pilot istraživanje koje služi da se određenim naučnim metodama (diskriminativnost, pouzdanost,valjanost, reprezentativnost) odredi u kojoj meri su određene stavke pogodne da se uvrste u test za merenje određene  karakteristike. U psihologiji postoji posebna naučna disciplina psihometrija koja se bavi isključivo principima merenja psiholoških pojava i konstrukcijom psiholoških testova i drugih psiholoških instrumenata.

Standardizacija psiholoških testova

Ono što u najvećoj meri razlikuje „prave“ psihološke testove  od ostalih testova jeste standardizacija. Nakon pilot istraživanja, psihološki test se zadaje velikom ili tzv. reprezentativnom uzorku ispitanika kako bi se izradile norme testa. Na osnovu normi rezultat svakog pojedičanog ispitanka se upoređuje sa rezultatima ostalih ispitanika koji pripadaju istoj populaciji. Šta to zapravo znači? Kada neka osoba uradi određeni psihološki test i dobije nekakav rezultat (sirovi skor), taj rezultat sam po sebi ništa ne znači ako se on ne uporedi sa rezultatima na testu, drugih ispitanika koji su isti sa tom osobom po uzrastu, obrazovanju, polu, nacionalnosti i dr. Ovo upoređivanje se vrši uz pomoć normi (do kojih se dolazi posebnim psihometijskim metodama), pa tako možemo da kažemo da je neka osoba na osnovu svog rezultata bolja ili gora od 70% pripadnika svoje populacije. Na primer, Marko Marković, koji ima 25 godina, i muškog je pola je bolji od 55% svojih vršnjaka istog pola, iz Srbije, na testu intelektualnih sposobnosti. Često se dešava da postoje psihološki testovi koji su standardizovani za populaciju ispitanika npr. iz SAD-a ali ti testovi nisu primenljivi na populaciju ispitanika koja živi u Srbiji.

Zadavanje i tumačenje psiholoških testova

Zadavanje psiholoških testova i njihovo tumačenje obavalja stručna osoba-diplomirani psiholog koji ima teorijska i praktična znanja o zadavanju i karakteristikama konkretnog testa. Na primer, ako osoba radi test ličnosti „Velikih pet“ i ima određen skor na subskali Neuroticizam, psiholog treba da zna šta to znači u konkretnom teorijskom kontekstu koji je vezan za taj test i kako skor na ostalim subskalama npr. Ekstraverzija, Otvorenost i sl. u kombinaciji sa ovim skorom opisuje datu osobu. Do standardizovanih psiholoških testova mogu doći isključivo diplomirani psiholozi i oni se kupuju u Društvu psihologa Srbije. Izrada pravih psiholoških testova je ozbiljan i dugotrajan proces zasnovan na proverenim naučnim metodama. Koliko je ovaj proces ozbiljan govori u prilog činjenica da postoji posebna naučna disciplina (psihometrija) koja se bavi isključivo pitanjima psihološkog merenja. Prema tome, testiranje uz pomoć testova koji se nalaze na internetu ili u časopisima može biti zabavno ali vam ono neće dati validnu informaciju o vašim karakteristikama ličnosti, intelektualnim sposobnostima i sl.