Djeda i Smrt

Bježao neki djed od smrti, sakrio se u obdanište, i sjeo da ruča sa djecom.
Dođe Smrt i upita ga:
– Šta to radiš?
Djed će:

– Lucam.
Na to će Smrt:
– Lucaj, lucaj, pa ćemo pa-pa.