Dijalog i monolog

Dolazi Perica iz škole i cijelo vrijeme razmišlja o dijalogu i monologu što im je učiteljica
objašnjavala.
Mađutim, Perica neke stari nije skont’o pa veli u sebi-Imam ja tatu on će meni to
dobro sve pojasniti.
Ulazi u kuću i onako s vrata upita oca:

-Tata, šta je dijalog?
Sine, to je razgovor između mame i mene.
-A šta je monolog?
-Isto, sine.