Delegacija na času engleskog jezika…

Delegacija Kantona i Ministarstva obrazovanja obilaze škole da vide
kako se nastavni programi realizuju.
Ulaze u razred na čas Engleskog jezika i sjedaju među učenike…
Mlada i veoma zgodna nastavnica napiše na tabli rečenicu na engleskom i upita:
-Ko može ovo da prevede?

Tišina… djeca sva šute, vjrovatno malo strah i od delegacije.
Perica digne dva prsta.
– Perice, kaži!
– Koje dobro dupe ima, to bi trebalo nag**iti.
– Naravno, od tebe se drugo i nije moglo očekivati. Smjesta napusti
čas i javi se poslije u kabinet direktoru škole.
-Oprostite, gospodo zbog ovog incidenta.
Perica sprema torbu i usput kaže direktoru:
– A ti, pederu – ne šapći ako ne znaš engleski!