Deda, moj najbolji savetnik…

pa čak kad je i ljubav…