Da li možete riješiti ovu zagonetku???

samo 3% može ovo riješiti