Crnogorac kod Urologa…..

Dosao Crnogorac kod urologa,

izvadio kitu, i stavio je na sto.
Doktor gleda, gleda, i ustanovi da je izgleda sve u redu, ali ga pita:
‑ “A, velju coce, jel’ te boli?”
‑ “Ne.”
‑ “E te svrbi?”
‑ “Ma jok.”
‑ “E te pece?”
‑ “Ma ne.”
‑ “Pa sto si dosao?”
‑ “A viđu ga kako je lijep…