Ćosić: Sarajevski Srbi su sami planski napustili Sarajevo, na zapovijed rukovodstva RS

Naš izlazak i dobrovoljno napuštanje teritorija je naša cijena stvaranja RS-a, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić tokom gostovanja u Centralnom dnevniku na Face TV rekao je da je 120.000 sarajevskih Srba nakon rata samo napustilo Sarajevo

na zapovijed vodstva RS-a.

Kazao je da je Dejton donio da dijelovi Sarajeva koje su branili Srbi pripadnici Federaciji!

– Bilo je straha kako će se Vlasti Federacije odnositi prema Srbima u Sarajevu. Srbi su ovdje vijekovima, 120 tisuća Srba izašlo iz Sarajeva tijekom rata! Ideja stvaranja Istočnog Sarajeva

planski smišljena.

Od 65 hiljada građana Istočnog Sarajeva, 50 hiljada su Srbi iz Sarajeva! Srbi bi danas bili u Sarajevu, da je tadašnja vlast htjela da živimo zajedno u okviru Jugoslavije!

Danas ima više Bošnjaka u RS-u, rekao je, između ostaloga, Ćosić.

Naveo je i tri do četiri hiljade ljudi iz Istočnog Sarajeva svakodnevno dolazi u Sarajevo da rade u zajedničkim institucijama i privatnim kompanijama.

– Naš izlazak i dobrovoljno napuštanje teritorija je naša cijena stvaranja RS-a! Srbi su izašli nakon političkog poziva! Imali smo želju da ga zovemo Srpsko Sarajevo,

a zove se Istočno, jer smo mnogo vezani za Istok! Osuđeni smo na saradnji, Sarajevo i Istočno Sarajevo, rekao je Ćosić.

Rekao je i da između 1.200 i 1.300 Bošnjaka živi u različitim općinama Istočnog Sarajeva!

– 140 tisuća arapa za manje od godinu dana posjetilo je Trebevića kojeg teritorijalno dijelimo, možemo zajednički eksploatirati! Na Trebeviću treba praviti poslovne i turističke objekte!

Loše je Trebević gradio kao vikend područje zbog velikog broja endemskih vrsta – rekao je Ćosić za Face TV.