Čija je veća zadnjica :)

Takmičili se Amerikanac, Rus i Lala čija žena ima veću zadnjicu. Kaže Amerikanac:
-Moja žena ima toliku pozadinu da joj ni cijela fotelja nije dovoljna!
Kaže Rus:
-Moja Vanja ne može da stane ni na cijeli trosjed!
Na to Lala mirno odgovara:
-Moja Sosa ima plave oči.
Rus i Amerikanec se pogledaše pa ga pitaju:

-Pa, čovječe, kakve to veze ima sa zadnjicom?!
Na to će Lala:
-Ta, sve ostalo je zadnjica!