Ciganka se porađa…

Kasno u noći zvoni cigo doktoru bez prestanka.
Izlazi doktor i kaže cigi:
-Šta je to tol’ko hitno pa si legao na zvono??
A cigo će zadihano:

-Doktore, pomagaj, žena mi se porađa na livadi!!
Doktor brzo spakova torbu i cigom pravo na livadu.
Stigoše oni i doktor da cigi da drži bateriju i poče porod.
Izlazi jedno, druo pa treće kad će cigo doktoru:
-Doktore, da ugasim bateriju oni izlaze na svjetlost!!!