Carinik i pop

Žena sjedi u avionu pored popa.
-Oče, kaže ona: -Mogu li vas zamoliti za uslugu?
Pop: -Rado, ako ću biti u mogućnosti, kćeri moja.
-Znate, kupila sam jedan jako skup i posebno dobar aparat za depilaciju, ali on je još nov i sad se bojim da ću na carini morati mnogo platiti.
Da li biste ga mogli sakriti ispod svoje odore?
Pop: -Mogao bi, kćeri, ali problem jer ja ne mogu lagati. Nego, dajte mi taj aparat, nešto ću već smisliti.
-Žena je pomislila: -Ma znam da će uspjeti, i dala mu je aparat.

Dolaze na aerodromsku kontrolu i carinik pita sveštenika da li ima nešto za prijaviti?
Pop: -Od glave do struka nemam ništa za carinjenje, sine moj! samouvjereno kaže pop..
Pomalo zbunjen carinik upita:
-A od struka nadole?
Pop: -Tu dole imam jedan aparat za žene, koji još nikada nije upotrebljen.
Carinik se glasno nasmja i kaže: -Slijedeći molim…